Our Vision

TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CHÚNG TÔI

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI


Để mang lại kết quả sức khỏe vượt trội cho bệnh nhân, cung cấp cho họ khả năng tiếp cận với các hệ thống y tế tốt nhất hiện có trên toàn thế giới.

KHẢ NĂNG TIÊN PHONG


Khả năng tiên phong – đây là tâm điểm của những gì chúng tôi làm. Chúng tôi đang khởi xướng các giải pháp cho kết quả mới và tốt hơn cho Bác sĩ và bệnh nhân của họ.

Chúng tôi cố gắng đổi mới, hợp tác, nắm quyền làm chủ và tiến hành hoạt động kinh doanh hiệu quả trong mọi việc chúng tôi làm.

Từ phòng tư vấn khám bệnh đến phòng mổ, tầm nhìn của Device Technologies là mang lại kết quả sức khỏe vượt trội. Bằng cách kết nối các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với các công nghệ và nguồn cung cấp y tế tốt nhất trên thị trường, Device Technologies đang giúp họ trở nên tốt nhất có thể.


Đằng sau mỗi thương hiệu được phân phối bởi Device Technologies là khái niệm rằng chúng tôi đang chuyển giao công nghệ hàng đầu cho những người có năng lực nhất. Device Technologies nuôi dưỡng mối quan hệ giữa nhà phân phối và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn quá trình từ ý tưởng đến phân phối – và tiếp tục diễn ra.