Shannen Tiong

Shannen Tiong

People & Culture Manager - Southeast Asia

Shannen gia nhập Device Technologies vào tháng 3 năm 2021 với tư cách là Giám đốc về Con người và Văn hóa - Khu vực Châu Á có trụ sở tại Singapore. Là một chuyên gia nhân sự toàn diện với hơn 13 năm kinh nghiệm tại Châu Á trong nhiều ngành nghề và tổ chức khác nhau, Shannen đã làm việc chuyên sâu trong các lĩnh vực hoạt động nhân sự, lương thưởng và phúc lợi, thu nhận nhân tài, phát triển tổ chức, quản lý hiệu suất, quản lý nhân tài, quản lý sự thay đổi cũng như sự gắn bó của người lao động.

Thành tích cho đến nay:

  • Đã thiết lập các chính sách, thủ tục và hướng dẫn tuân thủ.
  • Đã triển khai các chương trình và quy trình mới như quy trình đánh giá kết quả hoạt động liên quan đến khen thưởng và chương trình phúc lợi cho nhân viên.
  • Đã triển khai cơ cấu tổ chức mới và dẫn dắt chương trình quản lý sự thay đổi.
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Tài chính), Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, Chứng chỉ Sau đại học về Nhân sự

Connect with Shannen Tiong

icon