Ryan Yeo

Ryan Yeo

Regulatory Affairs Manager - Southeast Asia

Ryan gia nhập Device Technologies với tư cách là Giám đốc Pháp chế Dược khu vực Châu Á từ tháng 9 năm 2020. Ryan rất hào hứng trong việc giúp công ty thành lập nhóm RAQA SEA và tích cực quản lý kế hoạch pháp chế để đảm bảo sản phẩm được đệ trình và phê duyệt kịp thời phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty. Ngoài ra, Ryan cũng hợp tác chặt chẽ với nhóm RAQA về các dự án Chất lượng & Pháp chế để đảm bảo việc tuân thủ quy định liên tục đối với các quy định về thiết bị y tế đang phát triển của các cơ quan y tế trong khu vực Đông Nam Á.

Ryan đã làm việc trong ngành thiết bị y tế hơn 15 năm, tập trung vào chức năng RAQA ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương. Anh đã làm việc cho một số MNC về thiết bị y tế như GE Healthcare, Depuy-Synthes (JnJ), Teleflex Medical và Draegerwerk.