Phòng thí nghiệm JAM

Giới thiệu về JAM-Labs


JAM-Labs cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhu cầu tích hợp phòng mổ. Bao gồm các giải pháp chìa khóa trao tay và hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu tích hợp từ đơn giản đến phức tạp.

Là một nhóm gồm những nhà đổi mới, JAM-Labs thách thức những phiền nhiễu và đưa ra giải pháp. Những người có tư duy sáng tạo, vượt trội là thành phần quan trọng của mọi nhóm đổi mới vĩ đại. Xét cho cùng, đổi mới trước hết là một quá trình sáng tạo.

Phòng điều hành tiếp tục phát triển phức tạp khi các thiết bị mới và quy trình công việc cải tiến đang được thiết kế hàng ngày. JAM-Labs tin rằng đội ngũ phẫu thuật nên tập trung vào bệnh nhân và quy trình đang diễn ra, đồng thời không bị phân tâm bởi công nghệ.

TẦM NHÌN


JAM-Labs cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, luôn đáp ứng hoặc vượt quá sự mong đợi của khách hàng. Việc tập trung vào chất lượng bắt đầu từ giai đoạn đầu tiên của thiết kế sản phẩm và được truyền đến người dùng cuối.

JAM-Labs tin rằng tất cả các quy trình phẫu thuật trên toàn thế giới nên được thực hiện trong môi trường cải tiến với thiết bị chất lượng cao.

LÀM VIỆC CÙNG NHAU


Device Technologies tự hào hợp tác với JAM-Labs để mang đến các giải pháp phòng mổ kỹ thuật số ưu tiên sự an toàn của bệnh nhân, chất lượng phẫu thuật và khả năng chi trả cho thị trường Úc, New Zealand và Châu Á.

TÌM HIỂU THÊM VỀ JAM-Labs