Intuitive

Thực hành phẫu thuật vượt qua giới hạn của bàn tay con người.™

GIỚI THIỆU VỀ INTUITIVE SURGICAL


Intuitive, có trụ sở chính tại Sunnyvale, California, được thành lập vào năm 1995 để tạo ra các hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật tiên tiến giúp trao quyền cho các bác sĩ và các bệnh viện thực hiện các ca phẫu thuật ít xâm lấn hơn so với phương pháp mổ mở. Kể từ khi da Vinci trở thành một trong những hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật đầu tiên được đưa vào cho hoạt động phẫu thuật nội soi tổng quát, nó đã đưa hoạt động phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot từ khái niệm trở thành hiện thực.

Hợp tác với các bác sĩ và bệnh viện, Intuitive đang tiếp tục phát triển các nền tảng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mới và các công cụ chẩn đoán trong tương lai để giúp giải quyết các thách thức phức tạp về y tế trên toàn thế giới. Đổi mới để hướng tới dịch vụ chăm sóc xâm lấn tối thiểu là niềm đam mê thúc đẩy Intuitive.

TẦM NHÌN


Intuitive tin rằng dịch vụ chăm sóc xâm lấn tối thiểu là dịch vụ chăm sóc nâng cao cuộc sống. Bằng cách kết hợp sự khéo léo và công nghệ thông minh, họ mở rộng tiềm năng chữa bệnh của các bác sĩ mà không bị ràng buộc.

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC


Intuitive cung cấp các dịch vụ chương trình toàn diện, lộ trình và công nghệ đào tạo cho bác sĩ phẫu thuật và nhân viên Phòng mổ, bao gồm cả mô phỏng các kỹ năng và quy trình. Thông qua giáo dục chuyên nghiệp, thực hành và hướng dẫn đồng nghiệp, họ đầu tư vào những con người sẽ mang lại sự sống cho mọi người với hệ thống phẫu thuật da Vinci.

Device Technologies cung cấp các chương trình đào tạo về hệ thống robot này, trong khuôn khổ hợp tác với hãng Intuitive và các nhà cung cấp dịch vụ y tế ở Châu Á. Điều này cho phép các chuyên gia y tế làm việc với Hệ thống phẫu thuật da Vinci trong môi trường giáo dục chất lượng cao.

Hơn 500 bác sĩ phẫu thuật ở châu Á đã theo học chương trình đào tạo của da Vinci để trở thành bác sĩ phẫu thuật bằng robot.

LÀM VIỆC CÙNG NHAU


Device Technologies tự hào hợp tác với hãng Intuitive để mang đến các hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật chất lượng cao và đào tạo các chuyên gia y tế cho thị trường Châu Á kể từ năm 2019.

TÌM HIỂU THÊM VỀ INTUITIVE SURGICAL