CÔNG NGHỆ NHÃN KHOA TIÊN PHONG

Cung cấp các công nghệ nhãn khoa tiên tiến.

VỀ CÔNG NGHỆ NHÃN KHOA


Device Technologies provides an extensive range of ophthalmic surgical solutions including state-of-the-art product lines to deliver high-quality outcomes for patients. Leading the way in the medical distribution field, Device Technologies distributes a high calibre of innovative medical supplies.

CÁC THƯƠNG HIỆU CÔNG NGHỆ NHÃN KHOA


By teaming with market leading brands, Device Technologies delivers the quality results for health professionals and their patients.

OPHTHALMIC DIAGNOSTICS


A leading supplier in ophthalmology surgical equipment, Device Technologies is dedicated to accurate diagnostic and solutions for patients and doctors.

CONTACT US

"*" indicates required fields

Policy*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hỗ trợ sản phẩm

Với khả năng tiếp cận trực tiếp với các nhà sản xuất và chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Device Technologies cung cấp mối liên kết giữa chuyên gia công nghệ và bác sĩ.

  • Giáo dục

    Device Technologies bổ sung cho mỗi giao dịch mua bán bằng một chương trình giáo dục phát triển cao, hoàn chỉnh với đào tạo thực hành và hỗ trợ liên tục.

  • Dịch vụ Kỹ thuật

    Tất cả các giao dịch mua bán của Device Technologies đều được hỗ trợ bởi các kỹ thuật viên có tay nghề cao, những người cung cấp các chương trình dịch vụ chi tiết cũng như hỗ trợ 24/7.

  • PROFESSIONAL SUPPORT

    Các Nhóm Lập kế hoạch Dự án, Dịch vụ Khách hàng và Bán hàng của Device Technologies phối hợp với nhau để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ từ khi mua đến khi giao hàng.