Singapore

Singapore

VỀ CHÚNG TÔI


Device Technologies, giao dịch với tên gọi DTG Medical, đã hoạt động tại Singapore từ tháng 12 năm 2019. Văn phòng đặt tại Alexandra Technopark trong hành lang kinh doanh Alexandra nổi bật. Singapore là Văn phòng khu vực châu Á, nơi đặt ban quản lý cấp cao của khu vực. Văn phòng của chúng tôi cũng đóng vai trò là trung tâm đào tạo và giáo dục trong khu vực của chúng tôi.

QUAN HỆ ĐỐI TÁC


Device Technologies, có tên giao dịch là DTG Medical, là một công ty nổi tiếng với việc giới thiệu các công nghệ y tế hàng đầu thế giới đến thị trường của mình.

Tại Singapore, chúng tôi đã hợp tác với hãng Intuitive, nhà sản xuất giải pháp hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật tiên tiến nhất da Vinci. Là một phần của sự hợp tác này, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu hệ thống Xi thế hệ thứ tư tới Singapore. Được thiết kế để cung cấp tính linh hoạt cho các phương pháp phẫu thuậtt được thực hiện trong chương trình robot, hệ thống phẫu thuật daVinic Xi ​​cung cấp khả năng tiếp cận phẫu trường giải phẫu rộng hơn, nâng cao tính dễ sử dụng và tích hợp hoàn chỉnh công nghệ tiên tiến nhất của da Vinci.

Neauvia là một công ty thẩm mỹ y tế dựa trên cơ sở khoa học sản xuất một loạt các chất làm đầy da, thiết bị thẩm mỹ và chăm sóc da. Sứ mệnh của NEAUVIA là trao quyền cho mọi người kiểm soát quá trình lão hóa một cách chủ động, toàn diện & hiệu quả.

Thương hiệu sẵn có

Device Technologies làm việc tận tâm để tìm kiếm nguồn vật tư thiết bị y tế chất lượng cao nhất từ ​​các nhà sản xuất trên toàn cầu và cung cấp cho thị trường.