Khả năng tiên phong

Tận tâm cải thiện cuộc sống của bệnh nhân thông qua các dịch vụ và công nghệ tiên tiến hàng đầu

Tầm nhìn của CHÚNG TÔI


Từ phòng khám tư vấn cho đến phòng mổ, tầm nhìn của Device Technologies là mang lại kết quả cho bệnh nhân bằng cách cung cấp cho họ khả năng tiếp cận với những công nghệ y tế tốt nhất hiện có trên toàn thế giới. Device Technologies cũng đang giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trở nên tốt nhất có thể bằng cách kết nối họ với các công nghệ y tế hiện đại nhất đang được cung ứng trên thị trường. Bằng cách kết nối các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với các công nghệ và vật tư y tế hiện đại nhất trên thị trường, Công nghệ Thiết bị đang giúp họ trở nên tốt nhất có thể.

Điểm tiếp cận của chúng tôi


Danh mục đầu tư toàn cầu của Device Technologies tiếp cận hầu hết mọi bộ phận của bệnh viện và lĩnh vực y tế. Chúng tôi cung cấp cho các chuyên gia y tế và bệnh viện những công nghệ và vật tư mà họ yêu cầu để đạt được kết quả tốt nhất có thể cho bệnh nhân của họ, đồng thời trải rộng trên đại đa số các khoa của bệnh viện.