ผู้บุกเบิกทางด้านหุ่นยนต์

ผู้นำทางสู่หุ่นยนต์ทางการแพทย์

เกี่ยวกับหุ่นยนต์


เกี่ยวกับหุ่นยนต์ Device Technologies ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย อยู่ภายใต้แบรนด์ DTG Medical ได้นำเสนอนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเหลือ แก่โรงพยาบาลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการเชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์เข้ากับเทคโนโลยี อุปโภคและบริโภคภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่ทันสมัยที่สุด

การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์หรือการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเหลือ เป็นการผ่าตัดขั้นสูงที่ช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดผ่านแผลรูขนาดเล็กได้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ได้รับจากระบบหุ่นยนต์ ปัจจุบันศัลยแพทย์สามารถทำขั้นตอนที่ซับซ้อนได้หลายประเภทด้วยความแม่นยำ ความยืดหยุ่น การเข้าถึงและการควบคุมที่มากกว่าที่จะทำได้ด้วยเทคนิคทั่วไป

แบรนด์ผู้ผลิตหุ่นยนต์


Device Technologies มีจุดเด่นอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง จึงทำให้ Device Technologies ได้ร่วมมือกับ Intuitive ในการจัดหาระบบหุ่นยนต์ da Vinci เพื่อใช้งานในภูมิภาคเอเชีย

ระบบการผ่าตัดโดยการเปิดแผลให้น้อยที่สุด


Device Technologies มีชื่อเสียงในด้านการนำหนทางการรักษาโดยการการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ขั้นสูงออกสู่ตลาด ซึ่งรวมไปถึงระบบ Da Vinci รุ่นที่ 4 ซึ่งสามารถทำให้การปฏิบัติการทำศัลยกรรมโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเป็นไปได้ และยังทำให้ศัลยแพทย์สามารถทำหัตถการที่ซับซ้อนได้โดยการผ่าตัดเปิดแผลให้น้อยที่สุด โดยระบบดังกล่าว ได้แก่

 • ระบบการผ่าตัด da Vinci Xi
 • Da Vinci Technology Training Skills Simulator

ปัจจัยสำคัญในการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดนั้น ไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในห้องผ่าตัดเพียงอย่างเดียว หากแต่การศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับศัลยแพทย์และเจ้าหน้าที่ ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูแลการผ่าตัดที่มีคุณภาพ

ระบบนิเวศโดยรวมของ Da Vinci นั้น ครอบคลุมไปถึงผู้ป่วย ศัลยแพทย์และโรงพยาบาล นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการ การศึกษาและการฝึกอบรม และการสนับสนุนและการวิเคราะห์ เหล่านี้เพื่อสามารถให้ข้อมูลเชิงลึก แก่ศัลยแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะช่วยยกระดับผลการรักษาของผู้ป่วยหรือความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้

Device Technologies มีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำให้ da Vinci robotic-assisted surgery solution สามารถเข้าถึงผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน โรงพยาบาลมากกว่า 30 แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหุ่ยนต์ผ่าตัด da Vinci พร้อมปฏิบัติการแล้ว โดยมีศัลยแพทย์มากกว่า 250 คน ปฏิบิติการการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ da Vinci ให้กับผู้ป่วย

ติดต่อเรา


"*" indicates required fields

Policy*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

การสนับสนุน


ด้วยการเข้าถึงผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยตรง Device Technologies จึงสามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและแพทย์

 • การศึกษา

  ในการซื้อขายแต่ละครั้ง Device Technologies ได้เพิ่มเติมหลักสูตรข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 • การบริการเชิงเทคนิค

  ในการซื้อขายกับ Device Technologies ทุกครั้ง ผู้ซื้อจะได้รับการสนับสนุนจากช่างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีทักษะสูง ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาโดยละเอียด รวมไปถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

 • การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

  การวางแผนโครงการ ฝ่ายบริการลูกค้า และทีมฝ่ายขายของ Device Technologies มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการซื้อขาย จะเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่การซื้อจนถึงการส่งมอบ