Neauvia

เวชศาสตร์ความงามแบบองค์รวมระดับโลก

เกี่ยวกับ Neauvia


Neauvia ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2012 ในฐานะบริษัทด้านความงามทางการแพทย์ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก และได้พัฒนาเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีการเติบโตสูงซึ่งมีฐานการผลิตและบริษัทในเครือ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสเปน และประเทศโปแลนด์

การควบคุมกระบวนเสื่อมภาพจะได้ผลดีที่สุดเมื่อมีหลักการทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Neauvia ได้พัฒนากระบวนการที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการบำบัดเพื่อการฟื้นฟูและควบคุมกระบวนการชราจากภายในสู่ภายนอก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ Neauvia ในด้านเวชศาสตร์ความงามเชิงบูรณาการนี้ ทำให้เกิดหนทางการรักษาแบบองค์รวมให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ฟิลเลอร์ของ Neauvia ใช้เทคโนโลยี cross linker เฉพาะกับ PEG ซึ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งรวมเข้ากับผิวเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ ทนต่อการบีบอัดและความเครียด มีความทนทานและให้ผลลัพธ์ทางเวชศาสตร์ความงามได้ดีที่สุดในปริมาณการฉีดที่น้อยที่สุด

PEG ทำให้ฟิลเลอร์ Neauvia ทนต่อความร้อนได้มากขึ้น ซึ่งช่วยขยายกระบวนการเสริมความงามดังกล่าวนี้ ให้มีบริการในคลินิกความงามและโรงพยาบาลต่าง ๆ

วิสัยทัศน์


Neauvia ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำงานประสานกันและเป็นไปตามธรรมชาติกับร่างกาย เพื่อยกระดับและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการรักษาตามขั้นตอนแบบองค์รวมในแต่ละครั้ง โดยมีการพัฒนาและสนับสนุนโดยข้อมูลทางคลินิก

การรักษาแบบผสมผสานของ Neauvia จะช่วยให้บุคลากรสามารถ:

  • บรรลุผลการรักษาที่ดีที่สุด
  • ให้ความพึงพอใจของผู้ป่วยในระดับที่ยอดเยี่ยม

การฝึกอบรม


Neauvia Medical Education มุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางการศึกษาทางการแพทย์ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยนำเสนอแนวทางที่อิงกับโซลูชันเพื่อความงามทางการแพทย์ Neauvia จัดให้มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องทางคลินิกและปรับแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุนทรียศาสตร์จากการรักษาเพื่อความงามทางการแพทย์

ทำงานร่วมกัน


Device Technologies มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ Neauvia ในการนำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่

  • ฟิลเลอร์ผิวหนัง ที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี cross link ที่ไม่เหมือนใคร
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานขั้นสูง
  • เวชสำอาง

Available in the following countries

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neauvia