ผู้บุกเบิกทางด้านการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ (ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์)

ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างผลการรักษาที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วย

เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ (ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์)


ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักษุวิทยาของ Device Technologies ประกอบด้วย 2 แผนกหลัก ได้แก่ การวัดสายตาและจักษุวิทยาซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาการวินิจฉัยและการผ่าตัด กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านจักษุวิทยาเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของ Device Technologies ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อนำออกสู่ตลาด Leading the way in the medical distribution field, Device Technologies distributes a high calibre of innovative medical supplies.

แบรนด์ผู้ผลิตเกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ (ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์)


ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักษุวิทยาของ Device Technologies ประกอบด้วย 2 แผนกหลัก ได้แก่ การวัดสายตาและจักษุวิทยาซึ่งครอบคลุมทั้งสาขาการวินิจฉัยและการผ่าตัด กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านจักษุวิทยาเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของ Device Technologies ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อนำออกสู่ตลาด Leading the way in the medical distribution field, Device Technologies distributes a high calibre of innovative medical supplies.

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวชศาสตร์การกีฬา


คืนประสิทธิภาพสูงสุด

Device Technologies ได้ร่วมมือกับ Zimmer Biomet ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำในด้านศัลยกรรมกระดูก และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหัวไหล่และหัวเข่า ให้แก่แผนกเวชศาสตร์การกีฬา ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรม

Rotator Cuff Repair
Shoulder Labral Repair
Biceps Repair
AC Joint Repair
Hand & Wrist
ACL Reconstruction
Knee Instruments
Meniscus Repair
Hip

เท้าและข้อเท้า


พลิกโฉมการดูแลผู้ป่วย

Device Technologies และ Zimmer Biomet ถือเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการผ่าตัดเท้าและข้อเท้า โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการรักษาของผู้ป่วยให้ดีที่สุด โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เท้าและข้อเท้าของ Zimmer Biomet สามารถจัดการกับข้อบกพร่องที่ปลายเท้า กลางเท้า และเท้าหลัง ตั้งแต่รอยโรคใต้โพรงกระดูกไปจนถึงการสร้างข้อเท้าขึ้นมาใหม่

Plates and Screws
Advanced Solutions
Ankle Reconstruction
Soft Tissue Management

การผ่าตัด


Zimmer Biomet ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการผ่าตัด โดยเป็นเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย

Tourniquets
Skin Grafting
Surgical Protective Equipment
Power Tools
Fluid Waste Management
Wound Debridement
Image & Resection

การรักษากระดูกและกล้ามเนื้อทางชีวภาพ


กลุ่มผลิตภัณฑ์ Biologics ของ Device Technologiesเป็นการรวมกันของผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ AusBioTech, OligoMedic และ NovaBone จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษาผู้ป่วย ขอบเขตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Biologics ของ Device Technologies ประกอบด้วยสารทดแทนการปลูกถ่ายกระดูก โครงสร้างทางชีวภาพสำหรับการซ่อมแซมกระดูกอ่อน และเนื้อเยื่ออ่อน และการปลูกถ่ายกระดูก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถใช้เพื่อเพิ่มแนวทางในการรักษาปัจจุบันได้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

Rotator Cuff Repair
Superior Capsular Reconstruction
Fractures, Fusions and Osteotomies of the Upper Limb, Foot &

Rotator Cuff Repair
Superior Capsular Reconstruction
Fractures, Fusions and Osteotomies of the Upper Limb, Foot & Ankle
High Tibial Osteotomy

การศึกษา


Device Technologies ภูมิใจนำเสนอการให้ข้อมูลเพื่อศึกษา ที่มีมาตรฐานสูงแก่ทุกภาคส่วนธุรกิจ รวมถึงในภาคส่วนกระดูกและกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ เราเชื่อว่าการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักปฏิบัติและผลการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วยด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว ได้แก่

Surgical Skills Cadaver Workshops
Surgeon Education Events & Roadshows
Registrar Education
Orthopaedic Nurse Workshops

ติดต่อเรา


"*" indicates required fields

Policy*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

การสนับสนุน


ด้วยการเข้าถึงผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยตรง Device Technologies จึงสามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและแพทย์

  • การศึกษา

    ในการซื้อขายแต่ละครั้ง Device Technologies ได้เพิ่มเติมหลักสูตรข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

  • การบริการเชิงเทคนิค

    ในการซื้อขายกับ Device Technologies ทุกครั้ง ผู้ซื้อจะได้รับการสนับสนุนจากช่างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มีทักษะสูง ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาโดยละเอียด รวมไปถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  • การสนับสนุนอย่างมืออาชีพ

    การวางแผนโครงการ ฝ่ายบริการลูกค้า และทีมฝ่ายขายของ Device Technologies มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการซื้อขาย จะเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่การซื้อจนถึงการส่งมอบ