Life at Device

LIFE AT DEVICE TECHNOLOGIES

ยินดีต้อนรับสู่ Device Technologies


Device Technologies มุ่งมั่นในการเฟ้นหาพนักงานที่มีความสามารถและมีความทุ่มเทในแต่สายงานเข้ามาร่วมงานกับเรา

ในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานและการเติบโตของอาชีพก็มีความสำคัญกับองค์การเช่นเดียวกัน

Device Technologies มีความภูมิใจกับทีมงานที่มีความทุ่มเทการบริการและมีความสนุกกับงานที่ทำในทุกๆวัน

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ #DTLife:

สวัสดิการของเรา


ณ Device Technologies เราจัดโปรแกรมสวัสดิการเพื่อครอบคลุมผลประโยชน์ที่จำเป็นของพนักนักงานและครอบครัว

เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลประโยชน์ที่ส่งเสริมสุขภาพและความสมดุลในการทำงาน ยืดหยุ่น ราคาที่เหมะสม และมีคุณค่า เพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิภาพทางการเงินที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะโดยปรับให้เหมาะกับความต้องการของพนักงานเพื่อให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด

 • Birthday leave

  Birthday leave

 • Rest, energise & connect days

  Rest, energise & connect days

 • Paid parental leave

  Paid parental leave

 • Purchase annual leave

  Purchase annual leave

 • Staff discounts

  Staff discounts

 • Health Cover

  Health Cover

our departments

แผนกต่าง ๆ ของเรา


ทุกทีมที่ Device Technologies ทำงานเหมือนกลุ่มที่แน่นแฟ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน อุปกรณ์กำลังขยายไปสู่สาขาการแพทย์ใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งจะให้โอกาสการจ้างงานใหม่มากมาย

 • บริการลูกค้า
 • การขายและการจัดการบัญชี
 • บัญชีและการเงิน
 • ฝ่ายกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ผู้คนและวัฒนธรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการ
 • การตลาดและดิจิทัล
 • ซัพพลายเชน คลังสินค้า & การดำเนินงาน
 • การศึกษาระดับมืออาชีพ
 • การบริหารและกฎหมาย

ดูตำแหน่งงานว่างปัจจุบันวันนี้