หนทางสู่การบุกเบิก

มุ่งมั่นในการพัฒนาชีวิตผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีและการบริการชั้นนำ

วิสัยทัศน์ของเรา


Device Technologies ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมเทคโนโลยี่ชั้นนำระดับสากลครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล เพื่อใช้การดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยอย่างดีที่สุด โดยเราร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี จากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาสู่ภูมิภาค เพื่อช่วยให้การรักษาเกิดผลที่ดีที่สุด

หน้าที่ของเรา


ในระดับโลกนั้น Device Technologies ครอบคลุมทุกแผนกของโรงพยาบาล และการดูแลสุขภาพในทุกภาคส่วน โดยเราได้จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการรักษาผู้ป่วย